Afstand: 5km 10km 20km 40km 100km

Copy/Paste: Remix

Copy/Paste: Remix

10 augustus t/m 14 december 2018

Schunck* Glaspaleis

Expositie

Alle Leeftijden

Gemeenstraat 25-27
6411 HP Heerlen, NL

16,2 km

Rolstoel toegangelijk

Het kunstproject Copy/Paste-Remix onderzoekt de invloed en waarde van kopieën en kopiëren.
Werkplaats K, POST- en SCHUNCK* dagen kunstenaars uit om deel te nemen aan dit onderzoek. Hoe projecteer je je eigen opvatting hierover in je werk? Hoe ethisch of juist onethisch ga je hier mee om? Hoe vertaalt zich dit in concrete beelden; visueel of auditief?

In de kunst regeren authenticiteit en originaliteit. Kunstwerken moeten vooral een authentieke expressie van de persoonlijkheid van een kunstenaar weergeven. Wie als muzikant een nummer covert of als schilder een beeld uit een museum kopieert onttrekt zich aan deze categorieën. Copy/Paste-Remix daagt kunstenaars uit om na te denken over deze thematiek, eigen definities te ontwikkelen en dit te tonen in beeld, vorm of geluid.

Aanmelden

Kunstenaars kunnen zich middels een mail naar collecties@schunck.nl tot uiterlijk 1 juni a.s. inschrijven voor deelname aan dit project waarna overige informatie over het project en de selectieprocedure wordt toegezonden. Graag ontvangen wij bij de inschrijving een CV en een overzicht van 5 tot 10 eigen werken die een goed beeld geven van het werk dat u tot nu toe heeft gemaakt. Geef in uw mail s.v.p. aan voor welke optie u zich wilt inschrijven:

Optie 1:
Vrije inzending; deelname aan de groepsexpositie in Werkplaats K te Kerkrade.
De titel van dit project vormt de leidraad van uw creatie. Samen met ±10 kunstenaars wordt uw werk 3 maanden ten toon gesteld in het gebouw van Werkplaats K, een kunstenaarscollectief in Kerkrade-West.

Optie 2*:
Laat u inspireren door kunstwerken uit de gemeentelijke collectie SCHUNCK* en maak nieuw eigen werk tijdens een werkperiode in POST- Kerkrade. Vervolgens exposeert u het werk – naast het originele collectiewerk – in een groepsexpositie in het Raadhuis Heerlen van 10 augustus t/m 14 december a.s.

*Kunstenaars die zich inschrijven voor optie 2 kunnen op dinsdag 17 april, 14.00-17.00u of donderdag 19 april 16.00- 18:00u de gemeentelijke collectie SCHUNCK* in het depot bestuderen en – indien nodig – fotograferen. Bij inschrijving a.u.b. ook vermelden op welke dag u het depot zou willen bezoeken. Vervolgens ontvangt u van ons de definitieve tijd waarop u bent ingedeeld.

Over de expositie

Het kunstproject Copy/Paste-Remix onderzoekt de invloed en waarde van kopieën en kopiëren. Kunstenaars worden uitgedaagd om deel te nemen aan dit onderzoek. Hoe projecteer je je eigen opvatting hierover in je werk? Hoe ethisch of juist onethisch ga je hier mee om? Hoe vertaalt zich dit in concrete beelden; visueel of auditief? Door na te denken over deze thematiek, eigen definities te ontwikkelen en dit te tonen in beeld, vorm of geluid wordt de discussie gevoed. Deelname / exposities De ideeën hierover, verbeeldt vanuit uiteenlopende disciplines, zullen drie presentaties opleveren In Kerkrade en in Heerlen. Deze worden voorbereid door een samenwerkingsconsortium van POST en Werkplaats K (beide uit Kerkrade) en SCHUNCK* uit Heerlen.

De drie organisaties nodigen kunstenaars uit om deel te nemen aan de exposities. Uitgangspunt daarbij is de thematiek zoals hierboven beschreven. Men kan op drie manieren deelnemen aan dit project: De kunstcollectie van SCHUNCK* bevat een grote diversiteit aan kunstwerken. De kunstenaar selecteert een van deze kunstwerken en neemt dit als uitgangspunt voor het maken van een nieuw of samengesteld werk. Het nieuwe werk reageert a.h.w. op het bestaande werk. Tijdens de expositie zullen zowel het oorspronkelijke kunstwerk alsook de interpretatie daarvan getoond worden.

 

Deel op Twitter

Deel op Facebook